Rys historyczny - Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu woj. mazowieckie

 Ochotnicza Straż Pożarna w  Raciążu woj. mazowieckie
» Strona Główna » Artykuły » Forum » Linki » Galerie
 » Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Artykuły
  Forum
  Galerie
  Linki
  Newsy
  Szukaj
  Redakcja
  1% dla strażaków
  Konto bankowe

OSP Raciąż
  Rys historyczny
  Goście w OSP Raciąż
  Strażnica
  Sala weselna

Członkowie
  Skład Zarządu
  Czynni
  Orkiestra
  Honorowi
  Wspierający

Galerie
  od 1903 do 2003 r.
  100-lecie OSP Raciąż
  od 2003 do 2013 r.

Imprezy
  XV Finał WOŚP
  XVI Finał WOŚP

 » Ostatnie Artykuły
Tekst slubowania MDP
Jak zgłosić pożar
Program szkolenia MDP
Kurs ratowników tec...
10 najczęstrzych po...
Historia ochrony prz...
Zestaw ratowniczy PS...
KRAJOWY SYSTEM RATOW...
Łączność radiowa
Wypalanie traw
 » Miasto Raciąż

 » MCKSiR
 » Parafia św. Wojciecha w Raciążu
 » Zgłaszania awarii w PGKiM
 » System Informacji Przestrzennej

 » Rys historyczny
Untitled Document

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu powstała w 1903 roku. Grupa najbardziej światłych i znaczących obywateli przy ogromnym poparciu całego społeczeństwa miasta Raciąża, uzyskała zgodę gubernatora Guberni Płockiej (a były to czasy zaboru rosyjskiego) na założenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Statutowym zadaniem Straży była ochrona życia, zdrowia i mienia ludzi przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ale poza statutowymi zadaniami, ta organizacja spełniała nie mniejszą rolę w dziedzinie szerzenia kultury polskiej i uczenia patriotyzmu w czasach, kiedy nie było niepodległej Polski. Bardzo szybko zorganizowano jednostkę bojową i równie szybko kółko teatralne i orkiestrę. W 1903 r Straż otrzymała sztandar – jest do dziś. Pierwsza wojna światowa przerwała działalność Straży. Sprzęt strażacki zarekwirowali Niemcy, a instrumenty muzyczne spłonęły.

Po wojnie OSP bardzo szybko wznowiła działalność. Pierwszy rekwizytowy wóz strażacki (oczywiście konny) zakupiono w 1928 r, a pierwszą motopompę w 1932 r. Zanim zbudowano w 1938 r strażnicę przy ul. Kilińskiego, OSP miała swoje lokum przy ul. Mławskiej, gdzie teraz są pawilony handlowe i pomiędzy ulicami: Kozią i Kościelną (dziś Kościuszki i Wolności). Druga strażnica spłonęła. W latach 1964-65 rozbudowano obiekt i dobudowano piętro. W ciągu ostatnich kilku lat zmodernizowano w sposób znaczący zarówno część garażową, jak też i część służącą do celów kulturalno – rozrywkowych dbając jednocześnie o wygląd i estetykę.

W czasie okupacji Niemcy przejęli mienie i sprzęt strażacki i zawiesili działalność OSP. Po drugiej wojnie światowej OSP w Raciążu bardzo szybko wznowiła działalność. Pozyskano samochód z demobilu i przystosowano do potrzeb straży, ale był to samochód kiepski i zawodny.

W 1964 r OSP otrzymała nowy, prawdziwy samochód bojowy, a latach 80 dwa następne bardziej nowoczesne (GBA 2,5/16 oraz GCBA 6/32). W 2002 r. jednostka pozyskała samochód operacyjny Polonez, który w 2005 r. został zamianiony na samochód operacyjny Volkswagen Passat. GCBA 6/32 jest do dziś, GBA 2,5/16 został sprzedany 21 grudnia 2005 r. i w zamian kupiono lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit zabudowany przez firmę Stolarczyk 577 [M] 73. Ford Transit posiada agregat prądotwórczy, nożyce kombi, rozpieracz, rozpieracz kolumnowy , wentylator oddymiający, aparaty powietrzne. Samochody są zawsze sprawne, należycie przygotowane do akcji i niezawodnie służą strażakom w ich działalności statutowej.

Wyposażenie techniczne i sprawność operacyjna jednostki sprawiło, że OSP w Raciążu 28.04.1995 r włączono do KSRG.

Działalność kulturalna straży w okresie międzywojennym i po wojnie była bardzo ożywiona, ale w miarę wpływu czasu kino i telewizja spowodowały, że kółka teatralne przestały istnieć. Nieprzerwanie, poza okresami wojen, istnieje orkiestra strażacka, która bierze udział we wszystkich uroczystościach strażackich, państwowych i miejskich. Trudno sobie wyobrazić, żeby jej zabrakło. Teraz liczy 35 członków.

Od początku istnienia OSP w Raciążu była bardzo związana z całym społeczeństwem. Bycie strażakiem uważano za wyróżnienie, a wybór do Zarządu za zaszczyt i honor. Przez dziesiątki lat trwała nieustanna wymiana pokoleń w OSP i to w taki sposób, że dorobek poprzedników był ceniony, uznawany i wykorzystywany przez młodsze pokolenia. W miarę czasu zwiększyła się ilość członków. Obecnie jest około 180.

Byłoby trudno policzyć ile set, czy ile tysięcy razy przez te sto lat strażacy OSP w Raciążu gasili groźne pożary, ile uratowali ludzkich istnień i mienia. Obecnie jednostka przystosowana jest do działań z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego, posiada sprzęt specjalistyczny i wyszkolonych ratowników, według ocen KP PSP oraz ilości zdarzeń jest wiodącą jednostką na terenie powiatu.

 » Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu

ul. Kilińskiego 23,

09-140 Raciąż


tel. 23 679 11 25

facebook.com/ospraciaz

email: straz@ospraciaz.pl
 » Licznik wyjazdów do zdarzeń w 2024 roku
Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2024 roku wydarzyło się:
Wszystkich zdarzeń:18
w tym:
Pożarów:9
Miejscowych zagrożeń:9
Alarmów fałszywych:

 » od 1903 do 2003 r.

 » Ile Razy oglądano?
Zdjęcia z Galerii

od 1903 do 2003 r.
były oglądane
941935 razy!

 » 100-lecie OSP Raciąż
31
31
Przemarsz i rozpoczęcie uroczystości

 » Ile Razy oglądano?
Zdjęcia z Galerii

100-lecie OSP Raciąż
były oglądane
695652 razy!

 » od 2003 do 2008 r.
21
21
Dzień Strażaka 04.05.2012

 » Ile Razy oglądano?
Zdjęcia z Galerii

od 2003 do 2008 r.
były oglądane
3844123 razy!

 » Logowanie
Login

Hasło

Zapamięj mnieZapomniane hasło?

 » Dzisiejsi Solenizanci
Dzisiaj żaden z użytkownikówm nie obchodzi urodzin
 » Telefon 998
 » Reklama

PRZEGLĄD POŻARNICZY

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Ministerstwo Środowiska

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Poż

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wypalanie traw