Pozyskany sprzęt
Dodane przez wawer dnia 16 listopad 2018 14:00
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu w ostatnim czasie wzbogaciła się o: teleskopowy bosak dielektryczny, zestaw podpór ratowniczych, parawan do osłony miejsca i zasłaniania ofiar wypadków sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz dwa fantomy ( Little Anne QCPR i fantom niemowlęcy Baby Anne ) zakupione ze środków z VIII Samorządowego Balu Charytatywnego. Fantomy będą wykorzystywane do szkoleń prowadzonych dla mieszkańców Raciąża. Dziękujemy!!!